Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Algemene Leden Vergadering 2020

Vanwege de aangescherpte corona regels gaat de ALV van 28 oktober 2020 niet door en wordt deze doorgeschoven naar 2021. 

Zodra de nieuwe datum bekend is, hoort U dit van ons