Welkom bij HBV Bergen op Zoom

 


De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van woningcorporatie Stadlander. De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en de afhandeling van klachten.

 

VACATURE                                     VACATURE                                     VACATURE

Kandidaten bestuur  HBVBoZ

Heeft u interesse en nog vrije tijd over, neem dan contact op via secretariaat@hbvboz.nl
en U wordt dan zo spoedig mogelijk benaderd om een en ander verder te bespreken.

Het Bestuur HBVBoZ.

 

Word nu lid voor maar € 5,00 per jaar. Lidmaatschap