Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website

Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurder van de woningcorporatie Stadlander.

De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en afhandeling van klachten.

Mededelingen.

 I.v.m. de richtlijnen m.b.t. het coronavirus zijn alle activiteiten zoals het spreekuur, vergaderingen en bijeenkomsten tot nader order afgelast.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving over hervatting van het spreekuur in september, delen wij u mede, dat er i.v.m. corona, tot nader order geen spreekuur wordt gehouden. 

Heeft U toch vragen, dan verzoeken wij U vriendelijk deze via het contactformulier op onze website te stellen. Voor het contactformulier [Klik hier]

Nieuwe berichten

12-09-2020, 11:51

Persbericht Meldpunt Crisis Zorg West-Brabant

Ernstige zorgen over iemand in je omgeving? Hulp nodig? Meldpunt Crisiszorg bereikbaar voor alle inwoners van West-Brabant Inwoners van West-Brabant die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun...   Meer


23-06-2020, 14:10

Huurdersverenigingen in actie voor afschaffing van de verhuurdersheffing.

De Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom, ondersteunt samen met vele huurdersverenigingen in Noord-Brabant de actie om de verhuurdersheffing voor woningcorporaties af te schaffen. Daarvoor is een pamflet...   Meer


20-05-2020, 11:10

Stadlander spreekt waardering uit in jaarplan 2019, voor inbreng HBVBoZ

In het jaar 2019 heeft de Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) vanuit Stadlander veel informatie ontvangen over diverse onderwerpen en is ons ook om advies gevraagd. In het Jaarverslag 2019...   Meer


01-05-2020, 10:34

Huurverhoging 2020

Zoals in de Overlegwet vastgelegd, moeten woningcorporaties voor de jaarlijkse huurverhoging advies vragen aan de huurdersorganisaties. Begin maart 2020 heeft de Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom...   Meer