Welkom bij HBV Bergen op Zoom

ATTENTIE                                     ATTENTIE                                     ATTENTIE

EXTRA ALGEMENE VERGADERING

Donderdag 22 juni 2017

(Bijzonderheden volgen nog)


 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van woningcorporatie Stadlander. De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en de afhandeling van klachten.

 

VACATURE                                     VACATURE                                     VACATURE

Kandidaten bestuur  HBVBoZ

Sinds kort zijn er twee vacatures ontstaan in het bestuur van de HBVBoZ.  Het huidige bestuur doet hierbij dan ook een oproep aan de leden van de HBVBoZ om zich eventueel kandidaat te stellen.

Hieronder volgt en korte beschrijving waar een toekomstig bestuurslid aan moet voldoen:

  • Zich goed kunnen uitdrukken , schriftelijk en mondeling, in Nederlandse taal
  • Interesse hebben in problematiek huur en verhuur
  • In een team kunnen werken
  • Bereid zijn spreekuren mee te draaien (avond)
  • Het bijwonen van overleggen en bijeenkomsten met corporatie Stadlander e.d. (deze overleggen vinden grotendeels overdag plaats)
  • Bereid zijn om cursussen te volgen inzake het huidige huurbeleid
  • Bereid zijn deeltaken in het bestuur op zich te nemen

Spreekt het bovenstaande U aan, en heeft U nog vrije tijd over, neem dan contact op met het secretariaat@hbvboz.nl en U wordt dan zo spoedig mogelijk benaderd om een en ander verder te bespreken.

 

Het Bestuur HBVBoZ.

 

Word nu lid voor maar € 5,00 per jaar. Lidmaatschap