Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website

Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurder van de woningcorporatie Stadlander.

De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en afhandeling van klachten.

 

Hieronder de meest recent geplaatste documenten en mededelingen.

 I.v.m. de recente richtlijnen m.b.t. het coronavirus zijn alle activiteiten zoals het spreekuur, vergaderingen en bijeenkomsten tot medio juni afgelast.

Heeft U toch vragen, dan verzoeken wij U vriendelijk deze via het contactformulier op onze website te stellen. Voor het contactformulier [Klik hier]