Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website

Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van de woningcorporatie Stadlander.

De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en afhandeling van klachten.

Mededelingen.

 Ondanks de versoepeling van de COVID-19 maatregelen, heeft het bestuur van de HBVBoZ besloten tot nader order geen spreekuur meer te houden.

Mocht U toch behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, spreek dan, voor het maken van een afspraak, de voicemail in op telefoonnummer 0164-653654 of maak gebruik van het contactformulier op onze website.  Voor het contactformulier [Klik hier]

 Update: 07-09-2021

Nieuwe berichten

08-04-2021, 11:42

Huurverhoging dit jaar voor alle huurders anders

Persbericht Huurverhoging dit jaar voor alle huurders anders 6 april 2021 Voor een half miljoen hurende huishoudens in de vrije sector geldt dit jaar voor het eerst een wettelijke maximale huurverhoging....   Meer


05-04-2021, 11:24

Prestatieafspraken Gemeente Bergen op Zoom 2021-2024

Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten...   Meer


12-09-2020, 11:51

Persbericht Meldpunt Crisis Zorg West-Brabant

Ernstige zorgen over iemand in je omgeving? Hulp nodig? Meldpunt Crisiszorg bereikbaar voor alle inwoners van West-Brabant Inwoners van West-Brabant die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun...   Meer


23-06-2020, 14:10

Huurdersverenigingen in actie voor afschaffing van de verhuurdersheffing.

De Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom, ondersteunt samen met vele huurdersverenigingen in Noord-Brabant de actie om de verhuurdersheffing voor woningcorporaties af te schaffen. Daarvoor is een pamflet...   Meer


20-05-2020, 11:10

Stadlander spreekt waardering uit in jaarplan 2019, voor inbreng HBVBoZ

In het jaar 2019 heeft de Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) vanuit Stadlander veel informatie ontvangen over diverse onderwerpen en is ons ook om advies gevraagd. In het Jaarverslag 2019...   Meer


Ouder >>