Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website


 Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van woningcorporatie Stadlander. De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en de afhandeling van klachten.


 20190423 Huurbeleid 2019

20190424 Reactie HBVBoZ op definitief besluit van Stadlander over Huurbeleid 2019

20190328  De Woonbond en Aedes hebben een Sociaal Huurakkoord gesloten, met daarin afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur. Maar hoe zit het precies met die huurverlaging en huurbevriezing? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan?  Alle veelgestelde vragen op een rijtje.  [Klik hier]