Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Algemene Leden Vergadering

In april 2020 was het, i.v.m. de maatregelen en richtlijnen van het RIVM in het kader van het Coronavirus, niet mogelijk onze ALV te organiseren.

Zoals het zich nu laat aanzien zal er misschien een mogelijkheid zijn dat er in het laatste kwartaal van 2021 wel een Jaarvergadering kan worden gepland.

Zodra het duidelijk is wanneer de Jaarvergadering kan plaatsvinden zullen wij U hierover tijdig berichten.