Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Statuten


Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 17 maart 2022 zijn de wijzigingen van de Statuten, door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.

Voor de statuten klik hier