Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Bewonerscommissies


Voelt u zich als huurder betrokken bij uw woonomgeving of uw wooncomplex? Dan kan het interessant zijn om een bewonerscommissie op te richten.


Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in één of meerdere dicht bij elkaar gelegen woning complexen. Tevens dragen zij zorg voor het bevorderen van het leef- en woonklimaat in de directe woonomgeving.

Een bewonerscommissie is een commissie:

  1. waarvan het bestuur uit huurders bestaat én door huurders wordt gekozen;
  2. die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;
  3. die minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en haar plannen.

Bewonerscommissies hebben recht op overleg en geven van advies, maar alleen over specifieke plannen voor hun wooncomplex.
Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

  1. Sloop en renovatie van de woningen.
  2. Het servicekosten pakket.
  3. De leefbaarheid in de buurt.
  4. Herstructurering van de buurt.

Bewonerscommissies worden door de HBV BoZ ondersteund en begeleid, ook financieel.
Stadlander vindt het belangrijk dat bewoners hun stem kunnen laten horen en dat direct contact met bewoners mogelijk is. De leden van de bewonerscommissie zijn voor Stadlander de ogen en oren van de wijk. De commissies vormen voor Stadlander het formele aanspreekpunt van de huurders als het om collectieve zaken gaat.

Heeft u nog vragen over het oprichten van een bewonerscommissie? Klik dan op onderstaande link:

Leidraad oprichten BC

Indien u inlichtingen wilt over  bestaande bewonerscommissies, neem dan contact op met het bestuur.