Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Lidmaatschap

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van maart 2022 is er door de geregistreerde aanwezige leden unaniem besloten, dat alle huurders van Stadlander in de kern Bergen op Zoom, automatisch lid zijn van de Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ), tenzij men aangeeft dit niet te willen.

U kunt uw keuze kenbaar maken op het antwoordformulier hieronder


 Contributie 

Omdat de HBVBoZ voor alle huurders toegankelijk moet zijn, is er tijdens de ALV van 2018, door de aanwezige leden besloten, de contributie op € 0,00 te zetten.


Antwoordformulier Lidmaatschap