Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website

Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van de woningcorporatie Stadlander.

De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en afhandeling van klachten.


 

Laatste nieuwsfeiten


Terug naar overzicht

07-02-2023

Reactie op ledenwerfactie die in november 2022 heeft plaatsgevonden

In het kader van de huurdersparticipatie heeft het bestuur van de HBVBoZ in november 2022 alle huurders van Stadlander in de kern Bergen op Zoom een brief gestuurd met daarin de vraag of men wel of niet geregistreerd lid wil zijn van de HBVBoZ.

Voor de reactie vanuit het bestuur van de HBVBoZ klik op onderstaande link.

 20230123 De BodeTekst voor website.pdf


Terug naar overzicht