Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website

Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van de woningcorporatie Stadlander.

De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en afhandeling van klachten.


 

Laatste nieuwsfeiten


Terug naar overzicht

23-04-2023

BLOKVERWARMING STAND VAN ZAKEN

Naar aanleiding van vragen die bij ons binnenkomen over tegemoetkoming voor huishoudens met blokverwarming aansluiting, vindt je hieronder 2 documenten van de Rijksoverheid, waarin onder andere staat wie hiervoor moet zorgen.
Heb je naar aanleiding van de documenten nog vragen, neem dan contact op met de woningcorporatie Stadlander, zij zijn de partij die hiervoor moet zorgen.

 20230422 Wanneer krijg ik de tegemoetkoming voor de energiekosten als ik een blokaansluiting heb.pdf
 20230422 Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting eind april van start.pdf


Terug naar overzicht