Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website

Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van de woningcorporatie Stadlander.

De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en afhandeling van klachten.


 

Laatste nieuwsfeiten


Terug naar overzicht

20-04-2024

HUURVERHOGING 2024

Beste huurders,
Deze week valt een brief van Stadlander op de mat en helaas is dit geen fijn bericht.
Stadlander gaat ‘formeel’ de huur verhogen met het maximaal toegelaten percentage van 5,3%.

Dit geldt niet voor alle huurders, maar Stadlander zal – gekeken naar de wet- het hoogst mogelijke percentage in rekening brengen.
Wij (Huurders Belangen Vereniging) hebben alles in het werk gesteld om dit te voorkomen, maar dit is tot onze grote spijt niet gelukt.
Zijn er grote problemen of komt u door de huurverhoging in grote financiële problemen neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Stadlander.

Voor de adviesaanvraag van Stadlander, het advies van de HBVBoZ en de reactie hierop van Stadlander klik op onderstaande documengen.

 20240420 Adviesaanvraag Huurbeleid 2024 Stadlander.pdf
 20240420 Advies Huurbeleid 2024 HBVBoZ.pdf
 20240420 Reactie Stadlander op advies HBVBoZ.pdf


Terug naar overzicht