Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website

Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van de woningcorporatie Stadlander.

De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en afhandeling van klachten.

Mededelingen.

 Ondanks de versoepeling van de COVID-19 maatregelen, heeft het bestuur van de HBVBoZ besloten tot nader order geen spreekuur meer te houden.

Mocht U toch behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, spreek dan, voor het maken van een afspraak, de voicemail in op telefoonnummer 0164-653654 of maak gebruik van het contactformulier op onze website.  Voor het contactformulier [Klik hier]

 Update: 07-09-2021

Nieuwe berichten


Terug naar overzicht

01-05-2020

Huurverhoging 2020

Zoals in de Overlegwet vastgelegd, moeten woningcorporaties voor de jaarlijkse huurverhoging advies vragen aan de huurdersorganisaties.
Begin maart 2020 heeft de Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) de adviesaanvraag voor de huurverhoging 2020 ontvangen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben wij vooraf een uitgebreide en duidelijke uiteenzetting gekregen van Stadlander. Vervolgens hebben wij als bestuur intensief overleg gehad en ook contact gehad met de Woonbond. Al deze stappen hebben ons unaniem doen besluiten een positief advies uit te brengen betreffende het door Stadlander voorgestelde Huurbeleid 2020-2021.

Voor meer informatie neem dan contact op met Stadlander:
Website: www.stadlander.nl/huurverhoging
Email: info@stadlander.nl
Tel.: 088-5626000Terug naar overzicht