Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website

Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurder van de woningcorporatie Stadlander.

De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en afhandeling van klachten.

Mededelingen.

 I.v.m. de richtlijnen m.b.t. het coronavirus zijn alle activiteiten zoals het spreekuur, vergaderingen en bijeenkomsten tot nader order afgelast.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving over hervatting van het spreekuur in september, delen wij u mede, dat er i.v.m. corona, tot nader order geen spreekuur wordt gehouden. 

Heeft U toch vragen, dan verzoeken wij U vriendelijk deze via het contactformulier op onze website te stellen. Voor het contactformulier [Klik hier]

Nieuwe berichten


Terug naar overzicht

20-05-2020

Stadlander spreekt waardering uit in jaarplan 2019, voor inbreng HBVBoZ

In het jaar 2019 heeft de Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) vanuit Stadlander veel informatie ontvangen over diverse onderwerpen en is ons ook om advies gevraagd.
In het Jaarverslag 2019 van Stadlander, een overzicht in onderstaande tekst:

De huurdersbelangenverenigingen kregen over verschillende onderwerpen informatie en gaven ons advies over de jaarlijkse huurverhoging, de pilot meerhurenbeleid, de voorgenomen sloop van een aantal complexen, over het beleid voor het plaatsen van zonnepanelen en de samenstelling van het zekerheidspakket. Met betrekking tot de afrekeningsmethodiek servicekosten hebben de Huurdersbelangenverenigingen instemming verleend. Een ongevraagd advies van HBV Bergen op Zoom heeft zelfs geleid tot de aanpassing van een onderdeel van het algemeen huurbeleid met betrekking tot het niet-daeb *) bezit. Het traject rondom de prestatieafspraken, het evalueren van de lopende jaarschijf en het voorbereiden van de volgende jaarschijf heeft weer veel inzet gevraagd van de huurdersbelangenverenigingen. Wij waarderen hun inbreng daarin.

*) Niet-daeb : Huurwoning met een aanvangshuur boven de € 737,14.Terug naar overzicht