Huurders Belangen Vereniging

Bergen op Zoom

Welkom op onze website

Huurders woonachtig in Halsteren of Lepelstraat   Klik hier:

 

De Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) is opgericht op 21 maart 2012 en is een samenvoeging van de voormalige huurdersverenigingen stichting SHS, Aktief en Spectrum.

Het doel van de Huurdersbelangenvereniging is het behartigen van de belangen van alle huurders van de woningcorporatie Stadlander.

De Huurdersbelangenvereniging heeft inspraak op de beslissingen van Stadlander en is betrokken bij het beleid en beheer Stadlander. Het gaat daarbij om zaken als de jaarlijkse huurverhoging, onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw, zorg voor de woonomgeving, woon- klimaat, overlastbestrijding en afhandeling van klachten.


 

Laatste nieuwsfeiten

23-04-2023, 11:28

BLOKVERWARMING STAND VAN ZAKEN

Naar aanleiding van vragen die bij ons binnenkomen over tegemoetkoming voor huishoudens met blokverwarming aansluiting, vindt je hieronder 2 documenten van de Rijksoverheid, waarin onder andere staat wie...   Meer


07-02-2023, 11:39

Reactie op ledenwerfactie die in november 2022 heeft plaatsgevonden

In het kader van de huurdersparticipatie heeft het bestuur van de HBVBoZ in november 2022 alle huurders van Stadlander in de kern Bergen op Zoom een brief gestuurd met daarin de vraag of men wel of niet...   Meer


08-11-2022, 12:00

Bewoners Commissies bijeenkomst eindelijk na 2 jaar weer mogelijk

Na 2 jaar, vanwege corona, geen bijeenkomsten te hebben kunnen organiseren, was het 5 oktober 2022 eindelijk weer mogelijk de bestuursleden van de bewonerscommissies in het zonnetje te zetten voor het vele...   Meer


07-09-2022, 13:26

Bergen op Zicht 2022

Op zaterdag 24 september vindt Bergen op Zicht 2022 van 12.00-17.00 uur plaats. Ook de Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom (HBVBoZ) zal hierbij aanwezig zijn. Ben je huurder van een woning van...   Meer


29-04-2022, 10:16

Veel nieuwe regels voor de jaarlijkse huurverhoging 2022

De jaarlijkse huurverhoging is dit jaar helemaal anders voor veel huurders. Met de online-check van de Woonbond, kunnen huurders eenvoudig controleren of de huurverhoging niet te hoog is en wel aan alle...   Meer


<< NieuwerOuder >>